נקודות מכירה

 

  יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'
   

אשדוד

קריית גת

רחובות בית החולים קפלן

9:00-15:00

קריית גת

רחובות קופת חולים רמז

9:00-15:00

קריית גת

 

רחובות קופת חולים רמז

9:00-15:00

קריית גת

 פתח תקווה בלינסון

9:00-15:00

  קריית גת

פתח תקווה בלינסון

9:00-15:00

רמת השרון קופת חולים מכבי הנצח 3

פתח תקווה בלינסון

9:00-15:00

 גבעתיים

פתח תקווה בלינסון

9:00-13:00

מזרחי לוד

מזרחי רמת גן

רמת השרון קופת חולים מכבי הנצח 3

9:00-15:00

   

עד 120 ראשון לציון

מיגדלי הים התיכון כפר סבא

תל אביב פיכמן

 

משען אפקה

מיגדלי הים התיכון רמת השרון

משען רמת אפעל

מיגדלי הים התיכון נורדיה

כפר סבא

9:00-13:00

גדרה

9:00-13:00

פתח תקווה בלינסון

9:00-15:00

קריית גת

חנות המאפייה